Gå till innehåll

Nationella programmet för hälsa, vård och omsorg är ett yrkesinriktat program som passar dig som vill jobba med människor i olika åldrar och situationer, och med olika förutsättningar. Programmet passar även dig som är intresserad av frågor som handlar om hur kost och motion kan påverka oss människor.

Utbildningen

Programmet för hälsa, vård och omsorg är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete till exempel inom fritids och friskvårdssektorn, äldreomsorg och förskola.

Vi arbetar utifrån elevernas förmåga, intresse, kunskapsnivå och bygger sedan vidare utifrån dessa förutsättningar i en individuell studie­plan.

Hälsa, vård och omsorg

Det är ett roligt program och jag vill hjälpa andra människor.
Vi lär oss nya saker hela tiden!

Naima, elev

Detta jobbar vi med

Under en vanlig skoldag arbetar du teoretiskt med olika uppgifter. Det förekommer också praktiska inslag där du får träna på det du lärt dig.

Du får arbeta på egen hand och tillsammans med andra.

Du tränar dig i att klara av arbetsuppgifter som behövs för att kunna hjälpa människor utifrån deras olika behov i vardagen.

Du får olika kunskaper som kan användas i arbete med människor i olika åldrar.

Du tränar på att diskutera, tänka efter och säga vad du tycker.

APL - arbetsplatsförlagt lärande - är en del i programmet. Du får chansen att praktisera dina kunskaper på en arbetsplats.

Våra elever berättar

Arbetsplats­förlagt lärande

APL är en del i yrkesprogrammet. Det innebär att du som elev får chansen att träna och utveckla dina yrkeskunskaper på en arbetsplats i Bollnäs och/eller i din hemkommun.

Alla nationella program har minst 22 veckor APL inom programmets yrkesområde.

APL är viktigt och bidrar till att du som elev utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet. Det hjälper dig även att förstå yrkeskulturen så att du blir
en del av gemenskapen på arbetsplatsen.

Genom APL kommer du som elev att lära dig hur en arbetsplats fungerar och därmed ta ytterligare ett kliv mot vuxenlivet och en yrkesidentitet.

Under hela gymnasietiden kommer du som elev att ha kontakt med vår studie- och
yrkesvägledare. Du kommer att få uppmuntran och stöd i att planera, genomföra och följa upp din APL inom yrkesområdet som du studerar.

Höghammargymnasiet strävar efter att alla elever, utifrån förutsättningar, ska klara av en anställning eller en sysselsättning efter utbildningen.

Elever från hälsa, vård och omsorg

Efter utbildningen

Jobb/sysselsättning/studier

Efter fyra år tar du som elev studenten och är redo att gå vidare i livet.

  • Några får anställning direkt efter skolan genom arbetsförmedlingen.
  • Några kanske får göra arbetspraktik genom arbetsförmedlingen.
  • Några kanske väljer och får sysselsättning genom omsorgen.
  • Några kanske byter inriktning helt och hållet.
  • vill du läsa vidare kan du till exempel söka Komvux eller Folkhögskola.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare om vad och vilka alternativ som finns för dig!

Du som väljer programmet för hälsa, vård och omsorg kan jobba inom förskola, fritidsverksamhet, friskvård eller kanske på ett äldreboende efter skolan?

Hur ser det ut med förskolor och äldreboenden där du bor?

Berätta gärna vad du har för tankar om framtiden för våra lärare och studie- och yrkesvägledare. Vad skulle passa dig, ditt lärande och dina framtidsplaner?

Ett gott intryck på din APL-plats kan vara bra inför framtiden!

Kontakt med hemkommunen

Många av våra elever utifrån bor på elevboende med personal i Bollnäs. När gymnasietiden är slut efter fyra årskurser är det dags att flytta hem igen. Därför har vår studie- och yrkesvägledning kontakt med hemkommunen inför utslussningen. Det är då det börjar, livet efter skolan.

Uppdraget utslussning mot hemorten vid skolslut handlar mycket om att få dig som elev och vårdnadshavare att få koll på, och nyttja, myndigheters stödfunktioner.

LSS är en viktig del inför livet efter skolan och kan hjälpa till med boendet och sysselsättning, där ibland även Försäkringskassan är involverad.

Andra kontakter som kan bli aktuella är Arbetsförmedlingen och/eller andra jobbaktörer på marknaden.