Gå till innehåll

Individuella programmet är precis som det låter, ett program som anpassas efter dig, och det stöd just du behöver.

Utbildningen

Det individuella programmet är till för dig som behöver en lugnare miljö, tydligare pedagogik och mer stöd för att nå din fulla potential.

God personaltäthet och specialiserad kompetens ger dig rätt och möjligheter till mer utveckling.

Vi och programmet för skog, mark och djur håller till på Höghammar (Ren). Ett stenkast från handikapp­anpassade Höghammar­hallen.

Här finns närhet till skog, odlingsmöjligheter och rörelse. Precis vad våra elever behöver!

Individuella programmet

Det här är absolut bästa skolan
- i hela Sverige!

Emil, elev

Detta jobbar vi med

Här träffar du både pedagoger och assistenter som välkomnar dig med både tecken som stöd och bildstöd om du är i behov av det.

Här arbetar vi utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, där både individualiserad
pedagogik och individuellt anpassad fysisk miljö är centralt.

Alla elever tar del av samtliga ämnesområden utifrån sina förutsättningar, behov
och intressen. Sedan får du självklart välja vilket område som du vill fördjupa dig i!

Våra elever berättar

Ämnesområden

På individuella programmet läser du ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Individ och samhälle
  • Natur och miljö
  • Språk och kommunikation

Om du vill veta mer om varje ämnesområde kan du läsa mer här:

Ämnesområdet estetisk verksamhet behandlar olika estetiska uttrycksformer och hur de kan användas för att förmedla tankar, idéer och känslor.

I ämnet ingår skapande verksamhet samt kunskaper om olika verksamheter inom det kulturella och estetiska området.

Ämnesområdet hem- och konsument­kunskap behandlar arbete, boende, ekonomi och konsumtion i hemmet.

I ämnet behandlas hur val och handlingar i hemmet påverkar hälsan, ekonomin och miljön.

Ämnet ger en beredskap för att kunna skapa en fungerande vardag.

Ämnesområdet idrott och hälsa behandlar sambanden mellan människans livsstil, hälsa och välbefinnande.

I ämnet ingår olika former av fysiska aktiviteter både inomhus och utomhus.

Vi spenderar mycket tid i och runt omkring Höghammarhallen. Här finns bland annat klätter­vägg, boxningsring, styrketränings­anläggning, och special­anpassade löparbanor med möjlighet till cykelträning!

Ämnesområdet individ och samhälle behandlar människan i samhället.

I ämnesområdet ingår kunskaper för att kunna orientera sig och agera i samhället och omvärlden.

I ämnesområdet ingår samhälls­kunskap, geografi, historia och religion.

Ämnesområdet natur och miljö behandlar olika fenomen och samband i omvärlden.

I ämnesområdet ingår kunskaper som gör det möjligt att kunna undersöka och orientera sig i frågor som handlar om energi, teknik, hälsa och miljö. Vi jobbar mycket med återvinning och återbruk!

I ämnes­området ingår biologi, fysik, kemi, matematik och teknik.

Ämnesområdet språk och kommunikation behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kommunikationen inom området kan ske på olika sätt, till exempel med bilder, kroppsspråk, skrift, tal eller tecken.

I ämnesområdet ingår även kommunikation på engelska

Elever från individuella programmet håller i datorn och en jordglob

Efter utbildningen

Efter fyra år tar du studenten och är redo att gå vidare i livet.

  • några får sysselsättning direkt efter skolan
  • några kanske får göra praktik
  • några kanske byter bana helt och hållet
  • vill du läsa vidare kan du till exempel söka komvux eller folkhögskola.

Berätta gärna vad du har för tankar om framtiden för våra lärare och studie- och yrkesvägledare. Vad skulle passa dig, ditt lärande och dina framtidsplaner?

Kontakt med hemkommunen

Många av våra elever utifrån bor på elevboende med personal i Bollnäs. När gymnasietiden är slut efter fyra årskurser är det dags att flytta hem igen. Därför har vår studie- och yrkesvägledning kontakt med hemkommunen inför utslussningen. Det är då det börjar, livet efter skolan.

Uppdraget utslussning mot hemorten vid skolslut handlar mycket om att få dig som elev och vårdnadshavare att få koll på, och nyttja, myndigheters stödfunktioner.

LSS är en viktig del inför livet efter skolan och kan hjälpa till med boendet och sysselsättning, där ibland även Försäkringskassan är involverad.

Andra kontakter som kan bli aktuella är Arbetsförmedlingen och/eller andra jobbaktörer på marknaden.