Gå till innehåll

Elevhälsan

Hur mår du? Vi jobbar för att du ska må bra och känna dig trygg i skolan, så att du kan tillägna dig undervisningen på bästa sätt.

Ditt välmående är vår viktigaste uppgift

Elevhälsoteamet är en viktig resurs för dig som elev i gymnasieskolan. Du kan vända dig till Elevhälsoteamet om det finns något som du vill prata om, eller få råd och stöd kring. Elevhälsoteamet är också en viktig resurs för dina mentorer och lärare, som också kan vända sig till dem för att få tips, stöd och råd. Även du som vårdnadshavare är välkommen att ta kontakt med Elevhälsoteamet.

Trivas och lyckas i skolan

Elevhälsoteamet består av kurator, skolsköterska, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare. I Elevhälsoteamet ingår även skolläkare och skolpsykolog.

Elevhälsoteamets uppdrag är att arbeta för ditt bästa, att du ska känna dig trygg i skolan och ha goda förutsättningar för att tillägna dig undervisningen på
bästa sätt. Det är många delar som påverkar din studiesituation, och Elevhälsoteamet finns där för att stötta dig med det!

Arbeta främjande och förebyggande

Elevhälsoteamet arbetar främjande och förebyggande med uppdraget att vara ett stöd för dig som elev under de viktiga gymnasieåren.

  • Studie- och yrkesvägledarna kan ge dig information och råd kring val av inriktning, individuella val-kurser med mera. De finns även till för att hjälpa dig planera för nuvarande och fortsatta studier eller arbete.
  • Kuratorn kan ge dig stöd genom samtal där du kan prata fritt om det som kanske tynger dig, förslag på att hantera eventuella konflikter eller andra tankar och funderingar om livet.
  • Skolsköterskan träffar du på ett hälsosamtal i åk1. Under hela din skoltid kan du få stöd och råd om sömn, motion, kostvanor eller annat som kan påverka ditt mående och dina studier.
  • Specialpedagogen kan vara ett stöd för dig att planera dina studier, hitta strategier och struktur som underlättar. Du kan även få stöd i att förstå ditt sätt att lära och vilka knep som du kan använda.
  • Skolläkaren och Skolpsykologen hjälper till vid utredningar och bedömningar för att du som elev ska få rätt stöd.

I tätt samarbete med dina lärare, mentorer och övrig personal jobbar Elevhälso­teamet stenhårt för att ge dig de bästa förutsättningarna för att må bra och nå så långt som möjligt i dina studier.

Elevhälsoteamet finns här för dig!

Skolsköterska

Marie "Mia" Grönning

010-454 12 95

Ro6: Högskoleförberedande + IM

Skolsköterska

Susanne Blanck

010-454 12 89

Ro7: Yrkesprogram

Specialpedagog

Ruth Lonz

010-454 10 18

Ro6: Högskoleförberedande + IM

Specialpedagog

Carina Bergman

010-454 10 23

Ro7: Yrkesprogram

Speciallärare under utbildning

Carin Gustafsson

010-454 13 08

Ro7: Yrkesprogram

Studie- och yrkesvägledare

Maha Persson

010-454 12 85

070-241 93 86

Ro6: Högskoleförberedande + IM

Studie- och yrkesvägledare

Anders Englund

010-454 12 91

072-228 25 83

Ro7: Yrkesprogram