Gå till innehåll

Internationalisering

Vi jobbar med språkstudier, APL, utbyten, projekt- och studieresor.

Staffangymnasiet
och världen

På Staffangymnasiet anser vi att internationalisering är en självklar och grundläggande merit som du får ta del av under din gymnasietid hos oss. Vi vill förbereda dig för ett samhälle där allt tätare kommunikationer över nations- och kulturgränser sker dagligen.

I språkvalet på Staffangymnasiet kan du välja mellan tyska, franska, spanska.

APL i annat land

Genom åren har elever inom våra yrkesprogram fått chansen att göra utlandspraktik, till exempel jobba i en fransk restaurang eller eller ett italienskt hotell.

Generöst stipendium endast på Staffangymnasiet

Efter årskurs två finns möjlighet att få hjälp med att praktisera i ett europeiskt land under ditt sommarlov. Då finns också möjlighet att söka Ahlquistska stipendiet och studera språk eller praktisera i Schweiz under en sommarmånad.

Vid Staffangymnasiet finns ett mycket generöst stipendium — Ahlquistska stipendiet. Detta riktar sig till elever som är födda i Söderhamn och som studerar i åk 2, oavsett program, på Staffangymnasiet.

Stipendiet möjliggör 3 veckors vistelse med språkstudier i franska, tyska eller italienska, alternativt praktik i Schweiz. Dessa stipendieveckor genomförs under sommaruppehållet mellan åk 2 och 3. Stipendiet täcker alla kostnader och ger också utrymme för studiebesök i samband med vistelsen i Schweiz.

Hur gör jag för att söka stipendiet?

I början av vårterminen får alla elever i årskurs två information om stipendiet. Därefter uppmanas ni att söka genom att fylla i en ansökningsblankett som lämnas in på expeditionen före ett visst datum i februari.

Hur uppkom stipendiet?

Ahlquistska stipendiet inrättades 1958 genom att tandläkaren Per Ahlquist i sitt testamente önskade inrätta en stipendiefond för studerande vid Söderhamns läroverk, nuvarande Staffangymnasiet.

Internationella projekt

Staffangymnasiet är aktiv med att delta i olika internationella projekt. Dessa projekt ger dig möjlighet att skapa internationella kontakter, resa och praktisera i ett annat land. Läs mer på förbundets samlade projektsida Öppnas i nytt fönster..