Gå till innehåll

Ansökan och antagning

Ska du söka till någon av våra gymnasieskolor? Vad roligt, så här går det till:

Gymnasieskola

 • Nordanstigs gymnasium i Bergsjö
 • Staffangymnasiet i Söderhamn
 • Torsbergsgymnasiet i Bollnäs

Våra gymnasieskolor har samma ansöknings- och antagning­system. Det är Dalarnas kommunalförbund som hjälper oss med detta.

 

Gymnasievalet

Direkt på webben

Du som går i åk 9 ska fylla i dina val på webben och sedan lämna in en underskriven papperskopia till din studie- och yrkesvägledare senast den 9 februari.

Innan ansökan ska göras kommer du att få information och lösenord från din studie- och yrkesvägledare så att du kan göra dina val på webben.

Ansökningsblankett

Du hittar ansökningsblanketter på elevantagningens hemsida.

Du som redan går på gymnasiet kan använda blanketten, ta kontakt med närmaste studie- och yrkesvägledare för att veta mer.

Sekretess

Ansökningshandlingar och bilagor som inlämnas till gymnasie­antagningen är offentliga.

Behörighet

För att få börja på ett nationellt program hos oss ska du

 • Ha slutfört år 9 eller motsvarande med betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik + 5 eller 9 ämnen till beror på om du söker till ett yrkesförberedande program eller högskoleförberedande program
 • Inte tidigare ha slutfört ett nationellt program
 • Vara under 20 år

Du som saknar betyg i ett eller flera av ovanstående ämnen blir erbjuden att gå ett introduktionsprogram där du får hjälp och stöd för att klara dessa ämnen. Därefter kan du välja att söka ett nationellt program.

Urval

Om det finns fler sökande än antagningsplatser till ett program görs urval med hjälp av grundskolebetyget. Till vissa nationella program kan extra poäng tillkomma med hjälp av arbets- eller inträdesprov. Hör med din studie- och yrkesvägledare vilka de är.

Preliminär antagning

I början av april görs en preliminär antagning. Resultatet av denna finns i mitten av april på gymnasieantagningens sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välkommen till oss!

Omkring 1 juli är den slutliga antagningen klar. Varje sökande får ett slutligt antagningsbesked. Eleven loggar in sig med sin kod och ser resultatet på webben. Om du inte är antagen på ditt förstahandsval ska du meddela antagnings­kansliet eventuella önskemål om reservplats. Meddela även hemkommunens antagningskansli om du blivit intagen på något av våra gymnasium.

Reservantagning bland behöriga sökande görs till lediga platser fram till skolstart. Reservantagningen påbörjas i början av augusti. Om du blir erbjuden plats då kommer ett nytt antagningsbesked att skickas till dig. Se till att någon tar hand om din post om du är bortrest. Om du inte blir antagen till nationellt program kommer du att erbjudas plats på individuellt program. En personlig kallelse kommer i så fall att skickas till dig en vecka innan skolstart.

Flyttning till någon av våra kommuner

Om du bor i en annan kommun och kommer att behöva flytta för att bedriva dina studier på våra skolor ska du meddela detta till antagningskansliet i din hemkommun.

Ändra val

Efter den preliminära antagningen finns möjlighet att lägga till eller ändra val. Först och främst: Ta alltid kontakt med din nuvarande skolas studie- och yrkesvägledare.

Under omvalsperioden kan du göra dina ändringar på webben. Skriv ut pappers­kopian, som ska skrivas under av dig. Lämna sedan papperskopian till din studie- och yrkesvägledare.

Överklagande

Du kan överklaga:

 • om du inte blir mottagen som sökande till annan kommun

Du kan inte överklaga:

 • beslut om antagning till gymnasieskolan
 • mottagande till viss inriktning i högre årskurs
 • placering på skola

Överklagandet skickas, när det gäller studier på annan ort, till den kommun som anordnar utbildningen. Kommunen kan ompröva beslutet eller skicka vidare överklagandet till Skolväsendets överklagandenämnd.

Skolväsendets överklagandenämnds beslut kan inte överklagas.

Anpassad gymnasieskola

 • Höghammargymnasiet i Bollnäs

Vår anpassade gymnasieskola har egen ansökan och antagning till skolan, samt ansökan till LSS-boende. Det är viktigt att du har kontakt med din hemkommun angående ansökan för att bli beviljad både skola och boende.

Ansökan till vår RIG-utbildning inom parafriidrott sker genom Svenska friidrottsförbundet.Se information om alla delar nedan.

Gymnasievalet

Samtliga handlingar och beslut skickas till

Höghammargymnasiet
Läroverksgatan 36
821 80 Bollnäs

Så här ansöker du vår anpassade gymnasieskola

Vårdnadshavare lämnar in elevens ansökan, samt beslut om att eleven har rätt att gå skolformen anpassad gymnasieskola (tidigare benämnt gymnasiesärskola).

Innan förbundet beslutar att anta elev som inte är skriven i kommunen, inhämtas yttrande från hemkommunen. Yttrande ska bland annat innehålla information om att eleven tillhör målgruppen och är berättigad för skolformen anpassad gymnasieskola.

 • Viktigt att ni har fyllt i namn och adress på den tjänsteman i hemkommunen, som ansvarar för utbildnings­kostnaden.

Ansökan Pdf, 690 kB. ska vara oss tillhanda 1 mars inför skolstart förljande hösttermin.

 

Ansökan om Riksidrottsgymnasium

Plats på RIG-utbildning inom parafridrott ansöker du om senast 1 december.

Obs! Nästan ett halvt år innan sista ansökningsdatum för Höghammargymnasiet.

Ansökan om LSS-boende

För att ansöka om en plats på skolans boende söks LSS-insatsen i elevens hemkommunen hos kommunens LSS-handläggare.

Beslut och underlag ska vara Hälsinglands Utbildningsförbund tillhanda senast 30 april inför kommande läsår.

Efter att vi mottagit dessa handlingar upprättas ett individavtal mellan köpande kommun och Hälsinglands Utbildningsförbund.

Antagning

 • Vi meddelar om du blivit antagen till Höghammargymnasiet i juli inför kommande läsår.
 • Vi meddelar eventuell boendeplacering och inflyttningsdetaljer i juli inför kommande läsår.