Gå till innehåll

Barn- och fritidsprogrammet är en lärlingsbaserad yrkesutbildning för dig som vill jobba med människor. Programmet passar dig som är intresserad av hur människor fungerar, vilka olika behov vi har och hur vi lär oss saker på bästa sätt.

Utbildningen

Här på barn- och fritids­programmet får du utveckla dina ledaregenskaper och lära dig planera, organisera och leda olika verksamheter och aktiviteter. Du kommer att få de kunskaper som behövs för att arbeta med människor i alla åldrar och med olika behov.

Ämnena på barn- och fritids­programmet och våra olika arbetssätt ger dig stark självkänsla och gott självförtroende. Du får med andra ord jobba lite med dig själv för att bygga upp din självkännedom – något som hjälper dig att möta andra människor på bästa sätt.

Du väljer programmets inriktning inför år 2 och får fokusera på det du tycker är intressant!

Barn och fritid

En jättebra ­utbildning som passar dig som verkligen vill jobba med människor!

Gunilla, SYV

Programmets inriktningar

Fritid och Hälsa

Du lär dig om fritid, hälsa och friskvård. Du får lära dig om hur du kan arbeta för att bidra till människors livskvalitet och välmående med olika fritidsaktiveter. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel personal på badanläggningar/sporthallar, personal på idrotts- och fritidsanläggningar eller personlig tränare.

Pedagogiskt och socialt arbete

Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. Du får lära dig hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service. Du får lära dig hur du arbetar med människor för att bidra till deras livskvalitet och välmående. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel barnskötare, elevassistent, personlig assistent eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet.

elever berättar

Läringsupplägg

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram med lärlingsupplägg som är placerat på Nordanstigs gymnasium i Bergsjö.

  • Det är samma utbildning med samma kurser, men skillnaden att läsa ett yrkes­program med lärlings­upplägg är att du utbildas i en annan miljö - på en arbetsplats.
  • Första året läser du de program­specifika kurserna på skolan, medan andra och tredje året gör kurserna på en arbetsplats.
  • Gemensamma gymnasiekurser som till exempel matematik, svenska och engelska läser du i din skola.

Nedan förklarar vi hur det fungerar med antalet dagar i skolan och på arbetsplatsen, samt hur en vecka på programmet kan se ut för dig varje årskurs.

Eleverna går i en lärlingsklass och har sina gymnasie­gemensamma kurser tillsammans på sin antagnings­ort.

Individuella valpaket blir ordninggjorda för respektive program.

År 1

  • 2 dagar med skolförlagda yrkeskurser som grund för sitt blivande yrke.
  • 3 dagar med gymnasiegemensamma kurser.

År 2

  • 3 dagar med yrkeskurser på företag.
  • 2 dagar med gymnasiegemensamma kurser.

År 3

  • 3 dagar med yrkeskurser på företag
  • 2 dagar med gymnasiegemensamma kurser

Frågor om lärlingsupplägget? Kontakta din närmaste studie- och yrkesvägledare!

År 1

BF-eleven har sin grundutbildning på Nordanstigs gymnasium två dagar i veckan. Resterande tre läser eleven gymnasie­gemensamma ämnen som till exempel matematik, svenska, engelska, och idrott.

År 2

Är på en förskola tre dagar i veckan och gör sina yrkeskurser. Yrkeslärare från BF-programmet bedömer och följer upp elevens kunskaper genom täta kontakter med både handledare och elev.

Två dagar är eleven och studerar gymnasiegemensamma ämnen som till exempel historia, samhällskunskap och individuella val på Nordanstigs gymnasium.

År 3

Är på en fritidsanläggning tre dagar i veckan och gör sina yrkeskurser. Yrkeslärare från BF-programmet bedömer och följer upp elevens kunskaper genom täta kontakter med både handledare och elev.

Två dagar är eleven på Nordanstigs gymnasium och studerar gymnasie­gemensamma ämnen; religion, naturkunskap samt individuella val.

Läs mer om barn- och fritidsprogrammet

Bra att veta

Under dina studier kommer du att göra mycket arbetsplatsförlagt lärande. Arbetsplatserna väljs i första hand efter den inriktning du väljer. Det kan vara arbetsplatser som exempelvis fritidsanläggningar, skidanläggningar, sim- och sporthallar eller inom skola/barnomsorg.

Du går ut med en yrkesexamen som tar dig direkt in i arbetslivet.

Alla våra yrkesprogram ger även grundläggande högskolebehörighet.

Elev pysslar tillsammans med barn

Efter utbildningen

Jobb/yrkesutbångar

Direkt efter utbildningen kan du få jobb inom till exempel barnomsorg och olika fritids­områden som barnskötare, elev- eller personlig assistent. Eller varför inte jobba på idrotts-, skid-, spa- och motions­anläggningar, sim- och sporthallar eller som fritidsledarassistent på fritidsgård och ledare/tränare.

Plugga vidare

Eftersom programmet ger grundläggande högskolebehörighet (om du inte aktivt väljer bort det) har du möjlighet att söka både högskola och yrkeshögskola direkt efter skolan. Flera BF-elever väljer att plugga vidare mot till exempel lärare, förskollärare, socionom, fritids- eller hälsopedagog, brandman eller polis.

Kolla med din studie- och yrkesvägledare vad som krävs för att du ska kunna uppfylla dina drömmar!