Gå till innehåll

Introduktionsprogrammet är en väg till ett gymnasieprogram. Programmet består av kurser från grundskolan och utformas individuellt för att du ska kunna bli behörig till gymnasiet.

Utbildningen

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt och möjligheten att gå ett så kallat introduktionsprogram. Även kallat IM.

Utbildningen ger ingen examen, utan tanken är att den ska leda dig vidare till ett annat nationellt program eller till arbete.

Det finns fyra olika IM-program att välja bland.

Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet.

Introduktion

Utan IM hade jag inte lärt mig språket och kommit så här långt.

Hamed, tidigare elev

IntroduktionsProgram

IMA - Individuellt alternativ

Utbildningen utformas för varje enskild elev och vänder sig i första hand till dig som inte är behörig till ett yrkesprogram, har svag studiemotivation eller kanske vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dig för annan utbildning. Utbildningen innehåller grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik.

IMS - Språkintroduktion

Lär dig svenska!

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige.

Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.

IMV - Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att du som elev ska få en utbildning som är inriktat mot ett visst nationellt program, och ska så snart som möjligt kunna antas till det programmet. Det kan gälla både yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

IMY - Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du som eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Här läser du både ämnen från grundskolan som du saknar behörighet i, samt ämnen från gymnasieskolans yrkesprogram.

elever berättar

Bra att veta

Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen bestäms i en individuell studieplan. Den individuella studieplanen ska beskriva utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd.

Ditt mål med utbildningen påverkar hur den individuella studieplanen ska se ut.

 

Bli behörig till ett gymnasieprogram

När du är klar med dina studier på IM får du ett gymnasieintyg.

Ett alternativ till att gå ett introduktionsprogram är att gå kvar upp till två år till i grundskolan för att bli behörig.

Kolla med din studie- och yrkesvägledare vad som krävs för att du ska kunna uppfylla dina drömmar!

Elev med penna och anteckningsblock