Gå till innehåll

Vård- och omsorgs­programmet är en lärlingsbaserad yrkesutbildning för dig som är intresserad av hälsa och verkligen vill göra skillnad för någon.

Utbildningen

På vård- och omsorgsprogrammet lär du dig att bemöta människor på ett yrkesmässigt och proffesionellt sätt.

Du lär dig om människors olika behov och förstår vilken betydelse livsstilen har för hälsan.

Utbildningen passar dig som är intresserad av vård, omvårdnad, hälsa, friskvård och livskvalitet. Både för dig och för andra.

Under utbildningen lär du dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi.

Vård och omsorg

Du lär dig ett yrke samtidigt som du får känna på arbetslivet!

Gunilla, SYV

Läringsupplägg

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram med lärlingsupplägg som är placerat på Nordanstigs gymnasium i Bergsjö.

  • Det är samma utbildning med samma kurser, men skillnaden att läsa ett yrkes­program med lärlings­upplägg är att du utbildas i en annan miljö - på en arbetsplats.
  • Första året läser du de program­specifika kurserna på skolan, medan andra och tredje året gör kurserna på en arbetsplats.
  • Gemensamma gymnasiekurser som till exempel matematik, svenska och engelska läser du i din skola.

Nedan förklarar vi hur det fungerar med antalet dagar i skolan och på arbetsplatsen, samt hur en vecka på programmet kan se ut för dig varje årskurs.

Eleverna går i en lärlingsklass och har sina gymnasie­gemensamma kurser tillsammans på sin antagnings­ort.

Individuella valpaket blir ordninggjorda för respektive program.

År 1

  • 2 dagar med skolförlagda yrkeskurser som grund för sitt blivande yrke.
  • 3 dagar med gymnasiegemensamma kurser.

År 2

  • 3 dagar med yrkeskurser på företag.
  • 2 dagar med gymnasiegemensamma kurser.

År 3

  • 3 dagar med yrkeskurser på företag
  • 2 dagar med gymnasiegemensamma kurser

Frågor om lärlingsupplägget? Kontakta din närmaste studie- och yrkesvägledare!

År 1

VO-eleven har sin grundutbildning på Nordanstigs gymnasium två dagar i veckan. Resterande tre läser eleven gymnasie­gemensamma ämnen som till exempel matematik, svenska, engelska, och idrott.

År 2

Är inom kommunal verksamhet tre dagar i veckan och gör sina yrkeskurser. Yrkeslärare från VO-programmet bedömer och följer upp elevens kunskaper genom täta kontakter med både handledare och elev.

Två dagar är eleven och studerar gymnasiegemensamma ämnen som till exempel historia, samhällskunskap och individuella val på Nordanstigs gymnasium.

År 3

Är inom kommunal verksamhet tre dagar i veckan och gör sina yrkeskurser. Yrkeslärare från VO-­programmet bedömer och följer upp elevens kunskaper genom täta kontakter med både handledare och elev.

Två dagar är eleven på Nordanstigs gymnasium och studerar gymnasie­gemensamma ämnen; religion, naturkunskap samt individuella val.

Läs mer om vård- och omsorgsprogrammet

Text

Elever berättar

Bra att veta

Under dina studier kommer du att göra mycket arbetsplatsförlagt lärande. Arbetsplatserna väljs för att passa din kunskapsutveckling. Det kan vara arbetsplatser som exempelvis LSS-boenden, äldreomsorgen eller hälsocentraler.

Du går ut med en yrkesexamen som undersköterska och tar dig direkt in i arbetslivet.

Alla våra yrkesprogram ger även grundläggande högskolebehörighet.

Vård- och omsorgs­college

Vård- och omsorgs­utbildningarna inom gymnasie- och vuxenutbildningen som Hälsinglands Utbildnings­förbund bedriver är certifierade av organisationen Vård- och omsorgs­college.

Vad betyder en VOC-certifiering?

Vård- och omsorgscollege är en organisation för samverkan. Genom certifierade regionala och lokala verksamheter arbetar arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildare tillsammans för en framgångsrik kompetensförsörjning. Det övergripande syftet är att trygga kompetensförsörjning inom vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege, logotyp
Vårdelever med tavlor i bakgrunden

Efter utbildningen

Jobb/yrkesutgångar

Direkt efter utbildningen kan du som undersköterska få jobb inom till exempel kommunens äldreomsorg, någon LSS-verksamhet, personlig assistans, på hälsocentraler eller sjukhus.

Plugga vidare

Eftersom programmet ger grundläggande högskolebehörighet (om du inte aktivt väljer bort det) har du möjlighet att söka både högskola och yrkeshögskola direkt efter skolan. Det är inte ovanligt att VO-elever väljer att plugga vidare mot till exempel sjuksköterska.

Kolla med din studie- och yrkesvägledare vad som krävs för att du ska kunna uppfylla dina drömmar!