Gå till innehåll

Yrkesutbilda dig tillsammans med CFL Bollnäs!

En vuxengymnasial utbildning omfattande 1 500 gymnasiepoäng.

Kursbeskrivning

Vård och omsorgsutbildningen ger grundläggande kunskaper för arbete i verksamheter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Utbildningen syftar även till att ge en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet och för fortsatta studier.

Vi erbjuder en tre terminer lång vuxenutbildning på gymnasial nivå där du får en god grund för en framtida anställning inom olika verksamheter. Direkt efter utbildningen kan du söka arbete som till exempel omvårdnadspersonal, personlig assistent, skötare inom psykiatrisk vård eller undersköterska.

Utbildningen är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan bransch och utbildning i form av certifierat Vård- och Omsorgscollege. Delar av utbildningen genomförs genom APL (arbetsplatsförlagt lärande), vilket ger dig värdefulla kontakter med branschen.

En obligatorisk informationsträff och intervjuer kommer att ske torsdag 13 juni 2024.

Här är kurserna som ingår i utbildningen. Ändring av enstaka kurser kan förekomma.

Kurser

Anatomi och fysiologi 1 & 2
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 & 2
Gerontologi och geriatrik
Hälso- och sjukvård 1 & 2
Omvårdnad 1 & 2
Psykologi 1
Psykiatri 1 & 2
Social omsorg 1 & 2
Komvuxarbete
Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1
Samhällskunskap 1a1

Vård- och omsorgs­utbildningarna inom gymnasie- och vuxenutbildningen som Hälsinglands Utbildnings­förbund bedriver är certifierade av organisationen Vård- och omsorgs­college.

Vad betyder en VOC-certifiering?

Vård- och omsorgscollege är en organisation för samverkan. Genom certifierade regionala och lokala verksamheter arbetar arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildare tillsammans för en framgångsrik kompetensförsörjning. Det övergripande syftet är att trygga kompetensförsörjning inom vård och omsorg.

Samverkan med arbetsgivare

Certifieringen ställer krav på arbetsliv och utbildning att enas om mål för en hållbar utveckling av kompetensförsörjningen inom vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege, logotyp

Genomförande

Plats för utbildningen: Bollnäs

Kursen startar:

Kursen avslutas: 2025-12-19 (studieuppehåll v52-v2 och v23-v32)

Studietakt: 100%

Förkunskapskrav

Svenska grundläggande/Svenska som andra språk delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.
Samhällskunskap grundläggande eller motsvarande kunskaper.

Undersköterska, arbetsklädsel och tillbehör

Ansökan

Snabbaste sättet är att ansöka via webbansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Det gör du senast:

Du kan även ta hjälp av våra studie- och yrkesvägledare för att göra din ansökan.

Bifoga betygskopior på eventuellt tidigare studier.

Utbildningen genomförs förutsatt att deltagarantalet fylls.
Ändring av enstaka kurser kan förekomma.

Studiestöd

Utbildningen är en kommunal vuxenutbildning och kostnadsfri för dig som elev. Eventuella kostnader för kurslitteratur kan tillkomma.

Våra utbildningar berättigar till studiestöd, läs mer om detta på www.csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta studie- och yrkesvägledningen i din hemkommun för vidare information och studieplanering.

Viktiga datum för utbildningen

Kursstart:

Ansökan öppnar:

Ansökan stänger:

Fler utbildningar inom VO