Gå till innehåll

Yrkesutbilda dig tillsammans med CFL Nordanstig!

En vuxengymnasial utbildning omfattande 1 500 gymnasiepoäng.

Kursbeskrivning

Utbildningen är certifierad enligt vård- och omsorgscollege, vilket betyder att den motsvarar de krav som arbetsgivarna ställer på dig som framtida medarbetare. Den ger dig ett diplom som undersköterska. Utbildningen bedrivs på distans, vilket förutsätter att du har en dator med bra internetuppkoppling och webbkamera. Plattformen vi använder är Teams och Office 365, alla program tillhandahålls av skolan. Litteraturen är digital. Enstaka fysiska träffar samt metodövningar förekommer i utbildningen och det ingår obligatorisk apl, sammanlagt åtta veckor inom Nordanstigs kommun och Region Gävleborg.

Här är kurserna som ingår i utbildningen. Ändring av enstaka kurser kan förekomma.

Kurser

Anatomi och fysiologi 1 & 2
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 & 2
Gerontologi och geriatrik
Hälso- och sjukvård 1 & 2
Omvårdnad 1 & 2
Psykologi 1
Psykiatri 1 & 2
Social omsorg 1 & 2
Vård och omsorg, specialisering
Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1 (förkunskapskrav)
Samhällskunskap 1a1

Vård- och omsorgs­utbildningarna inom gymnasie- och vuxenutbildningen som Hälsinglands Utbildnings­förbund bedriver är certifierade av organisationen Vård- och omsorgs­college.

Vad betyder en VOC-certifiering?

Vård- och omsorgscollege är en organisation för samverkan. Genom certifierade regionala och lokala verksamheter arbetar arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildare tillsammans för en framgångsrik kompetensförsörjning. Det övergripande syftet är att trygga kompetensförsörjning inom vård och omsorg.

Samverkan med arbetsgivare

Certifieringen ställer krav på arbetsliv och utbildning att enas om mål för en hållbar utveckling av kompetensförsörjningen inom vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege, logotyp

Genomförande

Plats för utbildningen: Nordanstig

Kursen startar:

Kursen avslutas: 2025-12-19 (studieuppehåll v52-v2 och v23-v32)

Studietakt: 100%

Förkunskapskrav

För att ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen krävs god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt. Godkända betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, eller motsvarande kunskaper, är ett förkunskapskrav och räknas i yrkespaketets 1500 poäng.

Undersköterska, arbetsklädsel och tillbehör

Ansökan

Snabbaste sättet är att ansöka via webbansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Det gör du senast:

Du kan även ta hjälp av våra studie- och yrkesvägledare för att göra din ansökan.

Bifoga betygskopior på eventuellt tidigare studier.

Utbildningen genomförs förutsatt att deltagarantalet fylls.
Ändring av enstaka kurser kan förekomma.

Studiestöd

Utbildningen är en kommunal vuxenutbildning och kostnadsfri för dig som elev. Eventuella kostnader för kurslitteratur kan tillkomma.

Våra utbildningar berättigar till studiestöd, läs mer om detta på www.csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta studie- och yrkesvägledningen i din hemkommun för vidare information och studieplanering.

Viktiga datum för utbildningen

Kursstart:

Ansökan öppnar:

Ansökan stänger:

Fler utbildningar inom VO