Gå till innehåll

Yrkesutbilda dig tillsammans med CFL Söderhamn!

En vuxengymnasial arbetsplatsförlagd yrkesutbildning omfattande 1 000 gymnasiepoäng där teorin ges på distans.

Kursbeskrivning

Grundläggande processoperatörsutbildning för vuxna. Utbildningen bygger på ett upplägg där du har möjlighet att genomföra de teoretiskas delarna på distans eller från det lokala lärcentret i din hemkommun. En förutsättning är att det finns ett företag där du kan genomföra största delen av utbildningen. Du ansvarar själv för att hitta lämpligt företag, därefter ger vi dem information angående utbildningsupplägget.

Personliga samtal kan komma att genomföras i samband med antagning.

Varierande tider/skiftgång kan förekomma.

Här är kurserna som ingår i utbildningen. Ändring av enstaka kurser kan förekomma.

Kurser

Människan i industrin 1
Produktionskunskap 1
Produktionsutrustning 1
Produktionsutrustning 2
Industritekniska processer 1
Industritekniska processer 2
Industritekniska processer 3
Industritekniska processer 4
Underhåll- och driftsäkerhet
Avhjälpande underhåll 1

Genomförande

Plats för utbildningen: Söderhamn

Kursen startar:

Kursen avslutas: 2025-02-21

Studietakt: 100%

Förkunskapskrav

För att ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen krävs god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt. Detta innebär godkända betyg i grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper.

Processoperatör sågar

Ansökan

Snabbaste sättet är att ansöka via webbansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Det gör du senast:

Du kan även ta hjälp av våra studie- och yrkesvägledare för att göra din ansökan.

Bifoga betygskopior på eventuellt tidigare studier.

Utbildningen genomförs förutsatt att deltagarantalet fylls.
Ändring av enstaka kurser kan förekomma.

Studiestöd

Utbildningen är en kommunal vuxenutbildning och kostnadsfri för dig som elev. Eventuella kostnader för kurslitteratur kan tillkomma.

Våra utbildningar berättigar till studiestöd, läs mer om detta på www.csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta studie- och yrkesvägledningen i din hemkommun för vidare information och studieplanering.

Viktiga datum för utbildningen

Kursstart:

Ansökan öppnar:

Ansökan stänger: