Gå till innehåll

Yrkesutbilda dig tillsammans med CFL Söderhamn!

En vuxengymnasial arbetsplatsförlagd yrkesutbildning omfattande 1 000 gymnasiepoäng där teorin ges på distans.

Kursbeskrivning

Grundläggande processoperatörsutbildning för vuxna. Utbildningen inleds med en introduktionsperiod på ca tre veckor på CFL Söderhamn. De teoretiska delarna kommer sedan till övervägande del att ske på distans via digital lösning, men det kommer också att vara praktiska obligatoriska moment på plats i Söderhamn ca 4 ggr under utbildningstiden. Den största delen av utbildningen är arbetsplatsförlagd, du genomför de praktiska delarna på ett företag. Det går bra att själv ge förslag på företag. Ange då företag och kontaktperson i din ansökan.

Personliga samtal kan komma att genomföras i samband med antagning.

Varierande tider/skiftgång kan förekomma.

Detta yrkesval kräver oftast B-körkort.

Här är kurserna som ingår i utbildningen. Ändring av enstaka kurser kan förekomma.

Kurser

Människan i industrin 1
Produktionskunskap 1
Produktionsutrustning 1
Produktionsutrustning 2
Industritekniska processer 1
Industritekniska processer 2
Industritekniska processer 3
Industritekniska processer 4
Underhåll- och driftsäkerhet
Avhjälpande underhåll 1

Genomförande

Plats för utbildningen: Söderhamn

Kursen startar:

Kursen avslutas: 2025-08-08

Studietakt: 100%

Förkunskapskrav

För att ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen krävs god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt. Godkända betyg i grundläggande Svenska/Svenska som andraspråk, Matematik och Engelska, eller motsvarande kunskaper.

Processoperatör sågar

Ansökan

Snabbaste sättet är att ansöka via webbansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Det gör du senast:

Du kan även ta hjälp av våra studie- och yrkesvägledare för att göra din ansökan.

Bifoga betygskopior på eventuellt tidigare studier.

Utbildningen genomförs förutsatt att deltagarantalet fylls.
Ändring av enstaka kurser kan förekomma.

Studiestöd

Utbildningen är en kommunal vuxenutbildning och kostnadsfri för dig som elev. Eventuella kostnader för kurslitteratur kan tillkomma.

Våra utbildningar berättigar till studiestöd, läs mer om detta på www.csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta studie- och yrkesvägledningen i din hemkommun för vidare information och studieplanering.

Viktiga datum för utbildningen

Kursstart:

Ansökan öppnar:

Ansökan stänger:

Fler utbildningar inom IN