Gå till innehåll

Yrkesutbilda dig tillsammans med CFL Söderhamn!

En vuxengymnasial yrkesutbildning omfattande 1 500 gymnasiepoäng.

Kursbeskrivning

Vill du lära dig om kropp, själ och hälsa- både för din egen skull och för människor som behöver din hjälp? Då är vår vårdutbildning något för dig!

Utbildningen, som är på gymnasienivå, består av ett antal kurser som du läser efter ett program eller som fristående kurser. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL. Då får du möjlighet att se olika typer av verksamheter och knyta an dina teoretiska kunskaper i den praktiska vardagen på en arbetsplats. APL genomförs i samverkan med arbetsgivare inom Vård- och omsorgscollege, VOC. Vår utbildning är certifierad inom VOC, vilket är en kvalitetsstämpel som innebär att utbildningen innehåller de krav som arbetsgivarna ställer på sina framtida medarbetare och att du som studerande vet att du har den kompetens som krävs på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

Personliga samtal kan komma att genomföras i samband med antagning.

Här är kurserna som ingår i utbildningen. Ändring av enstaka kurser kan förekomma.

Kurser

Anatomi och fysiologi 1 & 2
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 & 2
Gerontologi och geriatrik
Hälso- och sjukvård 1 & 2
Omvårdnad 1 & 2
Psykologi 1
Psykiatri 1 & 2
Social omsorg 1 & 2
Komvuxarbete
Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1
Samhällskunskap 1a1

Vård- och omsorgs­utbildningarna inom gymnasie- och vuxenutbildningen som Hälsinglands Utbildnings­förbund bedriver är certifierade av organisationen Vård- och omsorgs­college.

Vad betyder en VOC-certifiering?

Vård- och omsorgscollege är en organisation för samverkan. Genom certifierade regionala och lokala verksamheter arbetar arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildare tillsammans för en framgångsrik kompetensförsörjning. Det övergripande syftet är att trygga kompetensförsörjning inom vård och omsorg.

Samverkan med arbetsgivare

Certifieringen ställer krav på arbetsliv och utbildning att enas om mål för en hållbar utveckling av kompetensförsörjningen inom vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege, logotyp

Genomförande

Plats för utbildningen: Söderhamn

Kursen startar:

Kursen avslutas: 2025-12-19 (studieuppehåll v52-v2 och v23-v32)

Studietakt: 100%

Förkunskapskrav

För att ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen krävs god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt. Detta innebär godkända betyg i grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper.

Undersköterska, arbetsklädsel och tillbehör

Ansökan

Snabbaste sättet är att ansöka via webbansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Det gör du senast:

Du kan även ta hjälp av våra studie- och yrkesvägledare för att göra din ansökan.

Bifoga betygskopior på eventuellt tidigare studier.

Utbildningen genomförs förutsatt att deltagarantalet fylls.
Ändring av enstaka kurser kan förekomma.

Studiestöd

Utbildningen är en kommunal vuxenutbildning och kostnadsfri för dig som elev. Eventuella kostnader för kurslitteratur kan tillkomma.

Våra utbildningar berättigar till studiestöd, läs mer om detta på www.csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta studie- och yrkesvägledningen i din hemkommun för vidare information och studieplanering.

Viktiga datum för utbildningen

Kursstart:

Ansökan öppnar:

Ansökan stänger:

Fler utbildningar inom VO