Gå till innehåll

Elevkåren

Vår vision är att alla skolans elever ska vara aktiva medlemmar i elevkåren och tillsammans skapa en trivsam skolgång för alla elever.

Trivsel och medbestämmande

Staffangymnasiets elevkår finns på skolan för att underlätta din vardag som elev och för att öka trivseln på och utanför skolan.

Eleverna vid Staffangymnasiet representeras av elevkåren som består av representanter valda av klassrådet i respektive klass.

I elevkåren bildas en elevkårsstyrelse med sju ledamöter. Elevkåren har en viktig roll för elevernas medbestämmande i skolan.

Elevkårens styrelse

Ordförande

Alma Thurfjell

Vice ordförande

Stina Vestlund

Ekonomiansvarig

Jessica Sundberg

Suppleant

Leo Nyström

Kontakta oss

Har du förslag eller idéer som du vill att elevkåren genomför? Kontakta oss i styrelsen! Vi älskar att höra dina åsikter och idéer.