Gå till innehåll

Skolledning

Staffangymnasiet i Söderhamn är indelat i två rektors­områden. Varje rektorsområde leds av en rektor som ansvarar för sina program.

Högskole­förberedande program + im

 • Ekonomiprogrammet
 • Naturvetenskaps­programmet
 • Samhällsvetenskaps­programmet
 • Teknikprogrammet
 • Introduktionsprogram

Yrkesprogram

 • Barn- och fritids­programmet
 • Bygg- och anläggnings­programmet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transport­programmet
 • Försäljnings- och service­programmet
 • Hantverksprogrammet
 • Hotell- och turism­programmet
 • Naturbruks­programmet
 • Restaurang- och livsmedels­programmet
 • Vård- och omsorgs­programmet