Gå till innehåll

Ekonomiprogrammet är en ett högskole­förberedande program för dig som vill plugga vidare på högskola eller universitet. Programmet passar dig som är intresserad av ekonomi, entreprenörskap och juridik.

Utbildningen

Ekonomiprogrammet förbereder dig för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med ämnet entreprenörskap utveckla dina kunskaper och din förmåga att starta och driva företag.

Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv.

I psykologi får du kunskap om hur människor känner, tänker och handlar, vilket är viktigt att förstå när man tar beslut inom ekonomi och juridik.

Du väljer programmets inriktning inför år 2 och får fokusera på det du tycker är intressant!

Ekonomi

Intressant och kul att starta ett UF-företag!

Elin, tidigare elev

Programmets inriktningar

Ekonomi

Vi läser om mycket om ekonomi som utgår från företagens perspektiv. Du kommer bland annat lära dig om företagsekonomi, marknadsföring, redovisning, kalkylering, ledarskap och organisation.

Tillsammans med dessa områden och ämnet entreprenörskap utvecklar du dina kunskaper och din förmåga att starta och driva företag.

Juridik

Inom juridiken behandlas det svenska rätts­systemet samt internationell rätt. Vi läser om lagar som styr eller påverkar företag, föreningar, organisationer och privatliv.

Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem i samhället.

våra elever berättar

Bra att veta!

Under din utbildningstid kommer att jobba både i projektform och ämnesuppdelat och får på så sätt både djupare ämneskunskaper och en förståelse för helhet och sammanhang. Arbetsformerna ska främja din kreativitet och förmåga att samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling.

Ung företagsamhet

Du kommer att få möjlighet att starta ett UF-företag. Då kommer du att använda mycket av den kunskap som du skaffat dig i andra kurser på programmet. UF och andra verklighetsbaserade projekt knyter samman kunskaper och färdigheter så att du får en helhetssyn på att starta, driva och verka i företag.

Klocktornet

Efter utbildningen

Plugga vidare

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program och efter examen är du väl förberedd för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Jobb

Yrken som våra gymnasieelever kan gå till efter avklarad högskole-/universitets­examen kan vara:

  • Banktjänsteman
  • Civilekonom
  • HR/personalchef
  • Jurist
  • Projektledare
  • Marknadsförare
  • Redovisningsassistent
  • Revisor