Gå till innehåll

Naturvetenskapsprogrammet ger dig en bred behörighet för vidare studier på högskolor och universitet. Vi erbjuder inriktningarna naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle.

Utbildningen

Naturvetenskapsprogrammet är valet för dig som är intresserad av naturvetenskap och miljö. Under skolveckan varvas teori med mer praktiska moment. Här används ofta laborationer och demonstrationer för att bättre förstå natur­vetenskapliga teorier.

Programmet ger dig bred behörighet för vidare studier på högskolor och universitet och vår målsättning är att du som elev blir väl förberedd för dessa studier.

Du erbjuds möjligheter att tillägna dig goda ämnes­kunskaper samt att utveckla kreativitet och ansvarstagande.

Du väljer programmets inriktning inför år 2 och får fokusera på det du tycker är intressant!

Naturvetenskap

Naturvetenskaps­programmet är en bred utbildning. Det ger dig en bra grund inför framtiden!

Johannes, NA20

Programmets inriktningar

Naturvetenskap

Detta är det klassiska naturvetenskaps­programmet där du läser de högre natur­vetenskapliga kurserna i biologi, fysik, kemi samt matematik. Om du väljer denna inriktning kan du läsa bioteknik inom ramen för programfördjupning.

Naturvetenskap och samhälle

Står du i valet och kvalet? Vet du inte om du ska välja Naturvetenskaps­programmet eller något mer samhällsinriktat? Då är Naturvetenskaps­programmet med samhällsinriktning något för dig! Kärnan är naturvetenskapen, som kombineras med kurser i geografi och samhällskunskap.

Naturvetenskap och musik

Gillar du att sjunga och spela instrument? Kombinera dina programgemensamma ämnen med musikinriktning.

Bra att veta

Du får tillgång till lokaler med modern utrustning för att kunna bedriva studier inom bioteknik, mikrobiologi samt genteknik. Just biomedicin är en populär kurs hos oss!

På naturvetenskapsprogrammet får du erbjudandet att läsa moderna språk även år 2. Detta ger dig, förutom ökade kunskaper, meritpoäng inför högskoleansökan.

Ta vara på och utveckla ditt sinne för entreprenörskap genom att starta ett UF-företag med dina kompisar. Genom åren har det växt fram flertalet framgångsrika UF-företag från NA-programmet!

Elev med Staffangymnasiet i bakgrunden

Efter utbildningen

Plugga vidare

Programmet är ett högskoleförberedande program som ger dig bred behörighet till vidare studier på högskola och universitet. NA ger behörighet till nästan alla högskoleutbildningar, även de med annan inriktning än naturvetenskap.

Många av våra elever går vidare till högre studier inom naturvetenskap, teknik och vård. De blir slutligen till exempel ingenjörer inom olika områden, läkare, tandläkare, biomedicinska specialister eller varför inte lärare inom just naturvetenskapsämnen.

Några söker sig även vidare till högre studier inom det samhällsvetenskapliga området, till exempel inom juridik och ekonomi men även konstnärliga utbildningar.

Jobb

Yrken som våra gymnasieelever kan gå till efter avklarad högskole-/universitets­examen kan till exempel vara:

  • Biomedicinsk specialist
  • Byggnadsingenjör
  • Ekolog
  • Forskare
  • IT-säkerhetsspecialist
  • Läkare
  • Marinbiolog
  • Maskiningenjör
  • Systemutvecklare
  • Tandläkare