Gå till innehåll

Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram med fokus på turism, resor, hotell- och konferensverksamhet. Programmet passar dig som tycker om att jobba med människor och är intresserad av resor, service och andra kulturer.

Utbildningen

Hotell och turismprogrammet är ett yrkesprogram och vi erbjuder inriktningen turism och resor. Efter examen har du de kunskaper som behövs för att arbeta inom hotell-, konferens- och turismnäringen. Du får också viktiga kunskaper om service och bemötande, som du kan använda i många sammanhang och situationer.

Service och gästens upplevelser löper som en röd tråd genom hela utbildningen. För att ge god service och möta gäster och kunder på ett yrkesmässigt sätt krävs kunskaper om människors behov och traditioner i olika situationer. Det handlar om att vara lyhörd och flexibel i mötet med gäster och kunder med olika förväntningar på service.

Hotell och turism

I yrkesrollen ingår att ta personligt ansvar och att handla med gott omdöme. Utbildningen kommer att hjälpa dig att utveckla din förmåga att söka, analysera, kritiskt granska och värdera information men också att informera andra både muntligt och skriftligt.

Du kommer naturligtvis att vara ute på olika arbets­platser för att utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet, men också för att förstå yrkeskulturen och för att du skall få möjlighet att känna yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Vi lär oss service på hög nivå!

Methawee, HT-elev

Läringsupplägg

Hotell- och turismprogrammet är i grunden placerat på Staffangymnasiet i Söderhamn. Genom lärlingsupplägget är programmet även sökbart för elever som vill gå på Torsbergs­gymnasiet i Bollnäs.

Programmet har ett så kallat lärlings­upplägg, vilket innebär:

 • Det är samma utbildning med samma kurser, men skillnaden att läsa ett yrkes­program med lärlings­upplägg är att du utbildas i en annan miljö - på en arbetsplats.
 • Första året läser du de program­specifika kurserna på skolan, medan andra och tredje året gör kurserna på en arbetsplats.
 • Gemensamma gymnasiekurser som till exempel matematik, svenska och engelska läser du i din skola.

Nedan förklarar vi hur det fungerar med antalet dagar i skolan och på arbetsplatsen, samt hur en vecka på programmet kan se ut för dig varje årskurs.

Eleverna går i en lärlingsklass och har sina gymnasie­gemensamma kurser tillsammans på sin antagnings­ort.

Individuella valpaket blir ordninggjorda för respektive program.

År 1

 • 2 dagar med skolförlagda yrkeskurser som grund för sitt blivande yrke.
 • 3 dagar med gymnasiegemensamma kurser.

År 2

 • 3 dagar med yrkeskurser på företag.
 • 2 dagar med gymnasiegemensamma kurser.

År 3

 • 3 dagar med yrkeskurser på företag
 • 2 dagar med gymnasiegemensamma kurser

Frågor om lärlingsupplägget? Kontakta din närmaste studie- och yrkesvägledare!

För att beskriva hur lärlingsupplägget fungerar i praktiken kommer ett exempel med en HT-elev på Staffangymnasiet i Söderhamn:

År 1

Eleven är på Staffangymnasiet i Söderhamn två dagar i veckan och har sin grundutbildning inom Hotell och turism.

Övriga tre dagar läser eleven gymnasie­gemensamma ämnen som till exempel matematik, svenska, engelska, och idrott på Staffangymnasiet.

År 2

Är på ett hotell tre dagar i veckan och gör sina yrkeskurser. Yrkeslärare från HT-programmet bedömer och följer upp elevens kunskaper genom täta kontakter med både handledare och elev.

Två dagar är eleven och studerar gymnasiegemensamma ämnen historia, samhällskunskap och idrott samt individuella val på Staffangymnasiet i Söderhamn.

År 3

Är på ett besökscenter tre dagar i veckan och gör sina yrkeskurser. Yrkeslärare från HT-programmet bedömer och följer upp elevens kunskaper genom täta kontakter med både handledare och elev.

Två dagar är eleven på Staffangymnasiet och studerar gymnasie­gemensamma ämnen; religion, naturkunskap samt individuella val.

Läs mer om hotell- och turismprogrammet

Gymnasial lärlings­anställning

Tillsammans med de lokala företagen möjliggör vi konceptet GLA - gymnasial lärlings­anställning, där elever kan bli anställda av ett företag och plugga sina hotell- och turism­ämnen ute på företaget. Med lön.

Ja, du läste rätt. Men lön är bara en av fördelarna med GLA. Här kan du läsa mer om gymnasial lärlingsanställning och hur det fungerar:

Så här fungerar GLA - gymnasial lärlingsanställning

Alla är olika och vissa lär sig bättre genom att jobba, på riktigt. Om du känner igen dig kan GLA vara rätt för dig.

 • När du läser GLA är du anställd och har en arbetsgivare som satsar på dig. Arbetsplatsen blir en del av skolan.
 • Du får redan nu jobba med det som du vill göra och är bra på.
 • Med GLA kan du naturligtvis välja din väg i framtiden. Du har stor chans att få ett bra jobb direkt efter gymnasiet eller plugga vidare på högskolan.
 • Du får din första anställning på ditt CV och du får lön under tiden du utbildar dig.
 • Du har en arbetsgivare som satsar på dig och din utbildning.

Skolan och arbetsgivarna driver GLA tillsammans. Det innebär att du lär dig det absolut senaste och kan använda dina nyvunna kunskaper direkt.

GLA-elever får ofta jobb efter skolan!* Vill du plugga vidare så kan du självklart läsa de kurser som ger dig högskolebehörighet.

Idag har vi samarbeten med företag som kan erbjuda gymnasiala lärlings­anställningar inom:

 • Hotell- och turismprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet


* Källa: gymnasielarling.se

Våra elever berättar

Bra att veta

Under dina studier kommer du som lärling att göra mycket arbetsplatsförlagt lärande. Arbetsplatserna väljs, om möjligt, mot det området du är intresserad av. Det kan vara arbetsplatser som exempelvis hotell, SPA-anläggningar, skidanläggningar, eller turistbyråer.

Du går ut med en yrkesexamen som tar dig direkt in i arbetslivet.

Alla våra yrkesprogram ger även grundläggande högskolebehörighet.

Elev med spansk flagga

Efter utbildningen

Jobb

Inriktningen turism och resor kan leda till arbete med turisminformation, upplevelser, guidning, aktiviteter, reseplanering, hotell- och resebyråarbete och försäljning:

 • Guide
 • Hotellreceptionist
 • Resesäljare
 • Serveringspersonal
 • Turistinformatör

Plugga vidare

Eftersom programmet ger grundläggande högskolebehörighet (om du inte aktivt väljer bort det) har du möjlighet att söka både högskola och yrkeshögskola direkt efter skolan. Flera av våra HT-elever väljer att plugga vidare inom till exempel besöksnäring eller event-branschen.

Kolla med din studie- och yrkesvägledare vad som krävs för att du ska kunna uppfylla dina drömmar!