Gå till innehåll

Digital Communities

Projektet ‘Digital Communities’ har som mål att se till att lokala grupper och landsbygden ska få en bra chans att utveckla sina digitala färdigheter

Projektbeskrivning

I vårt samhälle ökar nivån av digitalisering. Europeiska länder har flertalet obligatoriska digitala lösningar för offentliga tjänster. Den ökande tilliten till digital teknologi i människors vardagliga liv nödvändiggör utvecklingen av vår digitala kompetens och digitala färdigheter för att möjliggöra ett kontinuerligt deltagande i den digitala tidsåldern.

När många tjänster, som till exempel bank och shopping, flyttar över till internet ökar också sannolikheten markant att vissa demografiska grupper, som till exempel äldre och människor på landsbygden, blir uteslutna.

Projektet ‘Digital Communities’ har som mål att se till att lokala grupper och landsbygden ska få samma chans att utveckla sina digitala färdigheter, pröva nya digitala verktyg och teknologier samt att bygga grupper kring detta.

Projektet kommer att ha ett inkluderande sätt att inkludera den lokala befolkningen på landsbygden, inte bara i träningsaktiviteter utan också i att utveckla de aktiviteter som kommer att erbjudas.