Gå till innehåll

ToNoWaste

Projektets målsättning är att arbeta mot en ny nollvision för matsvinn, baserat på en helhetssyn.

Projektbeskrivning

ToNoWaste är ett EU-projekt (Horisont Europa) med målsättning att arbeta mot en ny nollvision för matsvinn, baserat på en helhetssyn. Matsvinn är ett stort problem. Matsvinnet påverkar i hög grad miljön, t ex motsvarar global matförlust och matsvinn 8–10% av de totala växthusgasutsläppen och ca 30% av det som produceras i jordbruket går till spillo.

Hälsinglands Utbildningsförbund ingår i projektet som "följare", en roll som ger oss möjlighet att delta, bidra och lära. Förbundet ska bidra med småkommuns­perspektivet inom projektet och kommer att vara testbädd för verktyg och metoder för minskat matsvinn (som andra grupperingar i projektet ska utveckla), och dessutom kommer vi att ha möjligheten att inspireras, diskutera, och sprida resultaten.

I samtliga moment kommer vi att samverka med intresserade och experter i några av Hälsinglands kommuner.