Gå till innehåll

GREENMICRED

Utveckling av så kallade ”microcredentials” det vill säga en slags begränsade kurser inom utbildning med särskilt kunskapsinnehåll. I detta projekt fokuseras på att utveckla ett grönt/klimatsmart innehåll i dessa kurser.

Projektbeskrivning

Hälsinglands Utbildningsförbund leder projektet och pågår 2023-2025.

I projektet medverkar skolor, universitet, myndigheter, företag med flera i en lång rad länder: Irland, Bulgarien, Nordmakedonien, Spanien och Lettland. I Sverige medverkar även Högskolan i Gävle.

Projektet finansieras av EU centralt och är därmed utsett som särskilt intressant ur ett EU perspektiv.

Total bidrag:

12 miljoner SEK