Gå till innehåll

STRONGER2GETHER

Syftet är att finna ut metoder och lärandeinsatser för att motverka marginalisering och utanförskap av seniorer i ett samhälle som i allt högre takt digitaliseras.

Projektbeskrivning

Ett samarbete mellan utbildare i flera länder. Finansiering via Erasmus+ programmet. Projektet leds av en utbildningsorganisation i Portugal.

Projektet pågår 2021-2023.

Totalt bidrag:

3,5 miljoner SEK