Gå till innehåll

Bygg- och anläggningsprogrammet är en yrkesutbildning för dig som vill skapa och bygga dig en framtid. Programmet passar dig som är intresserad av att använda både teoretiska och praktiska kunskaper.

Utbildningen

Byggprogrammet är ett yrkesprogram som varvar teori med praktik.

Arbetet inom byggbranschen utförs vanligtvis i nära kontakt med kunden vilket ställer krav på din serviceförmåga och kreativitet. Vi vill ge dig en byggutbildning med bredd och kvalitet utifrån dina egna förutsättningar och erfarenheter.

Det första året är gemensamt och du provar på flera olika yrken till exempel betongarbetare, maskinförare, murare, målare, plåtslagare och träarbetare.

Du väljer inriktning till år 2 till det yrke du vill utbilda dig till.

Bygg och anläggning

Det är roliga dagar på byggprogrammet!

Edvin, tidigare elev

Programmets inriktningar

Anläggningsfordon

Väljer du inriktningen anläggningsfordon får du kunskaper i markarbeten som schakt- och materialförflyttning inom väg- och ledningsarbete och ballast samt trafikkunskap.

Här får du utbilda dig i en bransch där det finns gott om jobb, med många spännande arbets­moment. Du kommer att lära du dig att hantera situationer som du kan komma att stå inför som maskinförare. Det kan exempelvis vara att anlägga husgrunder och vägar, lasta grus och flytta byggmaterial.

Inriktningen driver vi tillsammans med ME-skolan vilket gör att vi alltid har tillgång till de senaste CAT-modellerna av varje maskintyp.

Inriktningen är delvis förlagd till Staffangymnasiet, vilket betyder att du läser yrkesämnen år 2-3 i Söderhamn. Övriga ämnen läses på Torsbergsgymnasiet.

Husbyggnad

Inriktningen husbyggnad har tre områden, eller yrkesutgångar:

 • Trä / snickare: Lär dig att bygga och renovera hus i trä. I det ingår bland annat att resa husstommar, lägga tak, isolera, spika panel/skivor/lister och montera kök. Du lär dig även att forma för gjutning och montera ställning.
 • Murare: Som murare får du lära dig att mura fasader, väggar, skorstenar och öppna spisar. Du lär dig även att putsa, sätta kakel och klinkers.
 • Betong: Som "betongare" lär du dig att arbeta med betong, att armera och gjuta grunder, väggar och golv.

Måleri - lärling

Inriktningen måleri ger dig kunskaper i ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor, uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial. Självklart kommer du att få kunskaper om färgens estetiska och skyddande värden också!

Målarlärare finns på Torsbergsgymnasiet.

Lärlingsutbildning med yrkeskurserna förlagda på företag från år 2.

Plåtslageri

Inriktningen plåtslageri ger dig kunskaper i byggnads- och ventilationsplåtslageri för att förse byggnader med ett yttre klimatskydd och ett fungerande inneklimat, i en kombination av design och teknisk funktion.

Lärlingsutbildning med yrkeskurserna förlagda på företag från år 2.

Våra elever berättar

Läringsupplägg

Alla elever på bygg- och anläggningsprogrammet läser samma grund under år 1. Inriktningarna murare, plåtslagare och målare är lärlingsutbildningar som du väljer inför år 2.

Gemensamma gymnasiekurser som till exempel matematik, svenska och engelska läser du i din skola under hela skoltiden, medan inriktningens kurser läser/gör du på en arbetsplats under år 2 och 3. Utbildning i en annan miljö, helt enkelt.

År 1

 • Skolförlagda yrkeskurser på bygg- och anläggningprogrammet. Du bygger bokstavligen talat din grund här.
 • Gymnasiegemensamma kurser på skolan.

År 2-3

 • Tre dagar med yrkeskurser på företag.
 • Två dagar med gymnasie­gmensamma kurser på skolan.

Frågor om lärlingsupplägget? Kontakta din närmaste studie- och yrkesvägledare!

För att beskriva hur lärlingsupplägget fungerar i praktiken kommer ett exempel med en BA-elev som läser lärlingsinriktning (murare eller plåtslagare) på Torsbergsgymnasiet i Bollnäs:

År 1

Hela studietiden spenderas på Torsbergsgymnasiet i Bollnäs där eleven läser både grundkurser inom bygg- och anläggningsprogrammet och sina gymnasie­gemensamma ämnen som till exempel matematik, svenska, engelska, och idrott.

År 2-3

Är på mureri- eller plåtslagarföretag tre dagar i veckan och gör sina yrkeskurser. Yrkeslärare från BA-programmet bedömer och följer upp elevens kunskaper genom täta kontakter med både handledare och elev.

Två dagar är eleven och studerar gymnasiegemensamma ämnen som till exempel historia, samhällskunskap och idrott samt individuella val på Torsbergsgymnasiet i Bollnäs.

Läs mer om bygg- och anläggnings­programmet

Bra att veta

Under dina studier kommer du att göra minst fem veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande, varje år. Betydligt mer om du går någon av lärlinginriktningarna. Arbetsplatserna väljs i första hand efter den inriktning du väljer. Det kan vara arbetsplatser som exempelvis små till stora byggföretag, målerier eller VVS-företag.

Du går ut med en yrkesexamen som kan ta dig direkt in i arbetslivet.

Alla våra yrkesprogram ger även grundläggande högskolebehörighet.

Byggelever med ritning

Efter utbildningen

Jobb/yrkesutgångar

Direkt efter utbildningen kan du få jobb inom en mängd olika yrken inom byggsektorn, beroende vilken inriktning du valt. Här är några exempel:

 • Betongarbetare
 • Egenföretagare
 • Glastekniker
 • Golvläggare
 • Murare
 • Målare
 • Plattsättare
 • Plåtslagare
 • Ställningsbyggare
 • Takläggare/montör
 • Träarbetare
 • Ventilationsplåtslagare

Plugga vidare

Eftersom programmet ger grundläggande högskolebehörighet (om du inte aktivt väljer bort det) har du möjlighet att söka både högskola och yrkeshögskola direkt efter skolan. Flera av våra BA-elever väljer att plugga vidare inom byggbranschen och inom VVS-området.

Kolla med din studie- och yrkesvägledare vad som krävs för att du ska kunna uppfylla dina drömmar!