Gå till innehåll

Ekonomiprogrammet är en ett högskole­förberedande program för dig som vill plugga vidare på högskola eller universitet. Programmet passar dig som är intresserad av ekonomi, entreprenörskap och juridik.

Utbildningen

Ekonomiprogrammet utvecklar dina kunskaper om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella samman­slutningar och avtal.

Du får även kunskaper om villkor för hållbar utveckling och eget företagande, såväl ur miljösynpunkt som ekonomiskt och socialt.

EK passar dig som är intresserad av frågor sett från ett samhälls­ekonomiskt, företags­ekonomiskt, lokalt och globalt perspektiv.

Programmet har inriktningen juridik.

Ekonomi

Det är roligt med nya ämnen som företagsekonomi, entreprenörskap och juridik!

Ebba, tidigare elev

Programmets inriktning

Juridik

Ekonomiprogrammet med juridik­inriktning erbjuder dig en bred utbildning med en fördjupning inom det juridiska området. Den ger dig en god allmänbildande grund för vidare studier på universitet och högskola.

Inom juridiken behandlas det svenska rätts­systemet samt internationell rätt. Vi läser om lagar som styr eller påverkar företag, föreningar, organisationer och privatliv.

Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem i samhället.

Våra elever berättar

Bra att veta

Under din utbildningstid kommer att jobba både i projektform och ämnesuppdelat och får på så sätt både djupare ämneskunskaper och en förståelse för helhet och sammanhang. Arbetsformerna ska främja din kreativitet och förmåga att samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling.

Ung företagsamhet

Du kommer att få möjlighet att starta ett UF-företag. Då kommer du att använda mycket av den kunskap som du skaffat dig i andra kurser på programmet. UF och andra verklighetsbaserade projekt knyter samman kunskaper och färdigheter så att du får en helhetssyn på att starta, driva och verka i företag.

Klocktornet

Efter utbildningen

Plugga vidare

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program och efter examen är du väl förberedd för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Jobb

Exempel på yrken som våra elever kan gå till efter avklarad högskole-/universitets­examen kan vara:

  • Banktjänsteman
  • Civilekonom
  • HR/personalchef
  • Jurist
  • Projektledare
  • Marknadsförare
  • Redovisningsassistent
  • Revisor