Gå till innehåll

Vård- och omsorgs­programmet är en yrkesutbildning för dig som vill jobba med människor och hälsa. Programmet passar dig som verkligen vill hjälpa andra.

Utbildningen

På vård- och omsorgsprogrammet lär du dig att bemöta människor på ett yrkesmässigt och proffesionellt sätt.

Du lär dig om människors olika behov och förstår vilken betydelse livsstilen har för hälsan.

Utbildningen passar dig som är intresserad av vård, omvårdnad, hälsa, friskvård och livskvalitet. Både för dig och för andra.

Under utbildningen lär du dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi.

Vård och omsorg

Riktigt bra utbildning! Man får testa mycket nytt och komma ur sin comfort zone.

Oswald, tidigare elev

Vård- och omsorgs­college

Vård- och omsorgs­utbildningarna inom gymnasie- och vuxenutbildningen som Hälsinglands Utbildnings­förbund bedriver är certifierade av organisationen Vård- och omsorgs­college.

Vad betyder en VOC-certifiering?

Vård- och omsorgscollege är en organisation för samverkan. Genom certifierade regionala och lokala verksamheter arbetar arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildare tillsammans för en framgångsrik kompetensförsörjning. Det övergripande syftet är att trygga kompetensförsörjning inom vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege, logotyp

Våra elever berättar

Bra att veta

Under dina studier kommer du att göra minst fem veckor arbetsplatsförlagt lärande varje år. Arbetsplatserna väljs för att passa din kunskapsutveckling. Det kan vara arbetsplatser som exempelvis LSS-boenden, äldreomsorgen eller hälsocentraler.

Du går ut med en yrkesexamen som undersköterska och tar dig direkt in i arbetslivet.

Alla våra yrkesprogram ger även grundläggande högskolebehörighet.

VO-elever tar blodtryck

Efter utbildningen

Jobb/yrkesutgångar

Direkt efter utbildningen kan du som undersköterska få jobb inom till exempel kommunens äldreomsorg, någon LSS-verksamhet, personlig assistans, hälsocentraler eller sjukhus.

Plugga vidare

Eftersom programmet ger grundläggande högskolebehörighet (om du inte aktivt väljer bort det) har du möjlighet att söka både högskola och yrkeshögskola direkt efter skolan. Det är inte ovanligt att VO-elever väljer att plugga vidare mot till exempel sjuksköterska.

Kolla med din studie- och yrkesvägledare vad som krävs för att du ska kunna uppfylla dina drömmar!