Gå till innehåll

Samhällsvetenskaps­programmet är ett högskole­förberedande program för dig som är intresserad av samhällsfrågor och vill ha ökad förståelse för vår omvärld och människors livsvillkor. Programmet ger en riktigt bra och bred grund för fortsatta studier!

Utbildningen

Här får du chansen att bredda och fördjupa dig i aktuella samhällsfrågor. Programmet ger dig inte bara en bred behörighet till högskolan, du kommer även att utveckla din studieteknik och vara väl förberedd inför högre studer.

Du läser samhällsvetenskapliga ämnen såsom religion, geografi, samhällskunskap, filosofi, psykologi, kommunikation och historia. Du läser även, förutom svenska och engelska, ett modernt språk.

Vi erbjuder inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap. Du väljer programmets inriktning inför år 2 och får fokusera på det du tycker är mest intressant!

Samhällsvetenskap

Vi gör en del undersökningar och analyser inom olika områden.

Julia, tidigare elev

Programmets inriktningar

Beteendevetenskap

Inriktningen beteendevetenskap ger dig kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inriktningen får du fördjupa din förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv.

Samhällsvetenskap

Inriktningen samhällsvetenskap ger dig kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. I inriktningen får du bredda och fördjupa din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang.

Bra att veta

Du får djupa kunskaper om världen genom att studera globalisering, internationella relationer och hållbar utveckling.
Väljer du Samhällsvetenskapsprogrammet har du möjlighet att följa med på internationella studieresor.

Ung företagsamhet

Du kommer att få möjlighet att starta ett UF-företag. Då kommer du att använda mycket av den kunskap som du skaffat dig i andra kurser på programmet. UF och andra verklighetsbaserade projekt knyter samman kunskaper och färdigheter så att du får en helhetssyn på att starta, driva och verka i företag.

Elev läser bok under ett träd

Efter utbildningen

Plugga vidare

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskole­förberedande program och efter examen är du väl förberedd för högskolestudier inom främst samhällsvetenskapliga områden.

Jobb

Yrken som våra gymnasieelever kan gå till efter avklarad högskole-/universitets­examen kan vara:

  • HR-specialist
  • Journalist
  • Kurator
  • Kriminolog
  • Lärare
  • Marknadsförare
  • Polis
  • Psykolog
  • Socionom
  • Statsvetare

Kolla med din studie- och yrkesvägledare vad som krävs för att du ska kunna uppfylla dina drömmar!