Gå till innehåll

Projekt

Hälsinglands Utbildningsförbund arbetar aktivt för utveckling av verksamheten, inte sällan genom samverkan med utbildningsanordnare i Sverige, Europa och även övriga världen.

Projekt som driver utvecklingen framåt

Det handlar ofta om utveckling av nya pedagogiska metoder, kopplingen mellan ny teknik och pedagogik, utbyten av elever och lärare eller andra utvecklande aktiviteter. Inom EU och andra organisationer finns en rad olika program som stödjer utveckling av lärande, som exempelvis Erasmus+, Atlas, Nordplus, Central Baltic med flera.

Vissa program handläggs centralt i Bryssel, andra av Universitets och Högskolerådet, UHR, i Sverige. Några program har sin egen styrning och administration. Majoriteten av förbundets projekt tillhör Erasmus+. Genom de möjligheter dessa program erbjuder är vi med och driver utvecklingen framåt och kan spela viktig roll i utvecklande nätverk.

Förbundet samarbetar med ett stort antal organisationer i många länder både inom och utanför EU. Att verka såväl lokalt som globalt berikar vår ordinarie verksamhet, likväl som att förbundets erfarenheter berikar andra verksamheter ute i världen. Tillsammans kan vi mer, och tillsammans skapar vi framtid!

Projektkoordinering i förbundet

Klas Tallvid, tidigare rektor, undervisningsråd med mera samordnar det internationella samarbetet inom förbundet och finns som stöd för verksamheternas egna arbete med projektansökningar, pågående projekt och så vidare. En insats som bygger på verksamheternas intresse för att arbeta med utvecklingsprojekt.