Gå till innehåll

Fotboll

Utveckla dig själv som fotbollsspelare på skoltid tillsammans med Staffangymnasiet. Vi ger dig goda förutsättningar att fortsätta din satsning!

Idrottsprofil fotboll

Staffangymnasiet har i många år bedrivit fotbollsutbildning med hög kvalitet. Träningen sker inomhus på Dina-arena.

Om du väljer fotboll kommer du få två fotbollsträningar per vecka i anslutning till skoldagen. Träningen sker med betoning på att utveckla den individuella färdigheten. Skolträningen fungerar därför som ett bra komplement till din ordinarie klubbträning

Fotboll på gräs

Gemensamma träningar

Du som väljer någon av våra idrottsprofiler får utöva din idrott två pass under skoltid, samt två lektioner fysträning eller teori per vecka, vilka läses gemensamt av alla, oavsett vald idrottsprofil.

Fysträning sker vid ett tillfälle per vecka, gemensamt för alla specialidrottselever. Det kan vara styrketräning, rörlighets­träning eller konditionsträning. Målet är först och främst att förbereda din kropp för den träningsbelastning som din idrott kräver.

Under kursens inledning betonas den funktionella träningen för att senare mer övergå i specifik träning. Du får även testa olika metoder för konditionsträning, rörlighets­träning och snabbhetsträning

Teoriundervisningen har som mål att ge dig en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar dina match-/tävlingsresultat. Mycket av träningsläran utgår från det vi gör under fys­träningen.

Kunskaper i ledarskap är viktigt för alla idrottare. Därför är ledarskap en naturlig del av kursen. Vi kommer att genomföra olika ledarskapsuppgifter samt synliggöra processer som sker i och under olika idrottsaktiviteter.